Secret Magic Control Agency

Secret Magic Control Agency

Secret Magic Control Agency

Secret Magic Control Agency

The Secret Magic Control Agency sends its two best agents, Hansel and Gretel, to fight against the witch of the Gingerbread House.

Secret Magic Control Agency Details

Title Secret Magic Control Agency
Air Date Mar 18, 2021
Runtime 104 Minutes
Genres Animation, Comedy, Fantasy
Cast Valery Smekalov (Hanzel (voice)), Irina Obrezkova (Gretel (voice)), Alexey Makretsky (King (voice)), Regina Shchukina (Stepmother (voice)), Kseniya Brzhezovskaya (Ilvira (voice)), Yuliya Zorkina (Baba Yaga (voice))