Double World

Double World

Double World

Double World

Keen to bring honor to his clan, young villager Dong Yilong embarks on a perilous journey to compete in a tournament that selects warriors for battle.

Double World Details

Title Double World
Air Date Jul 21, 2020
Runtime 110 Minutes
Genres Action, Adventure, Fantasy
Cast Henry Lau (Dong Yilong), Peter Ho (Chu Hun), Lin Chenhan (Jingang), Jiang Luxia (Binu), Him Law (Wen Tianyu), Hu Ming (Grand Tutor Guan), Tiger Xu (Garu), Mark Cheng (), Shi Shi (), Zhang Ningjiang (), Wang Yanlong (), Du Xiaofan ()