Crayon Shin-chan: Burst Serving! Kung Fu Boys ~Ramen Rebellion~

Crayon Shin-chan: Burst Serving! Kung Fu Boys ~Ramen Rebellion~

Crayon Shin-chan: Burst Serving! Kung Fu Boys ~Ramen Rebellion~

Crayon Shin-chan: Burst Serving! Kung Fu Boys ~Ramen Rebellion~

Shin-chan is all set to challenge Kung Fu in the Chinatown of Kasukabe city, known as Aiyā Town.

Crayon Shin-chan: Burst Serving! Kung Fu Boys ~Ramen Rebellion~ Details

Title Crayon Shin-chan: Burst Serving! Kung Fu Boys ~Ramen Rebellion~
Air Date Apr 13, 2018
Runtime 105 Minutes
Genres Comedy, Adventure, Animation
Cast Akiko Yajima (Shinnosuke Nohara (voice)), Miki Narahashi (Misae Nohara (voice)), Satomi Kōrogi (Himawari Nohara (voice)), Toshiyuki Morikawa (Hiroshi Nohara (voice))