Sansho the Bailiff

Sansho the Bailiff

Sansho the Bailiff

Sansho the Bailiff

In medieval Japan a compassionate governor is sent into exile. His wife and children try to join him, but are separated, and the children grow up amid suffering and oppression.

Sansho the Bailiff Details

Title Sansho the Bailiff
Air Date Mar 31, 1954
Runtime 124 Minutes
Genres Drama
Cast Kinuyo Tanaka (Tamaki), Yoshiaki Hanayagi (Zushiô), Kyôko Kagawa (Anju), Eitarô Shindô (Sanshô dayû), Akitake Kôno (Taro), Masao Shimizu (Masauji Taira), Ken Mitsuda (Prime Minister Fujiwara), Kazukimi Okuni (Norimura), Yôko Kozono (Kohagi), Noriko Tachibana (Namiji), Ichirô Sugai (Minister of Justice), Teruko Omi (Nakagimi), Chieko Naniwa (Ubatake), Kikue Môri (Priestess), Ryôsuke Kagawa (Ritsushi Kumotake), Kanji Koshiba (Kaikudo Naito), Shinobu Araki (Sadaya), Reiko Kongo (Shiono), Shôzô Nanbu (Masasue Taira), Ryônosuke Azuma (Landlord), Sumao Ishihara (Yakko), Yukio Horikita (Jiro), Jun Fujikawa (Kanamaru), Soji Shibata (Sado man), Akira Shimizu (Slave Trader), Midori Komatsu (Harbour's lady), Tokio Oki (Harbour's man), Akira Shiga (Farmer #2), Saburo Date (Kimpei)