Harakiri

Harakiri

Harakiri

Harakiri

Peace in 17th-century Japan causes the Shogunate's breakup of warrior clans, throwing thousands of samurai out of work and into poverty. An honorable end to such fate under the samurai code is ritual suicide, or hara-kiri.

Harakiri Details

Title Harakiri
Air Date Sep 15, 1962
Runtime 135 Minutes
Genres Action, Drama, History
Cast Tatsuya Nakadai (Hanshiro Tsugumo), Rentarô Mikuni (Kageyu Saito), Shima Iwashita (Miho Tsugumo), Akira Ishihama (Motome Chijiiwa), Yoshio Inaba (Jinai Chijiiwa), Masao Mishima (Tango Inaba), Kei Satō (Masakazu), Ichirô Nakatani (Hayato Yazaki), Hisashi Igawa (Retainer), Tôru Takeuchi (Retainer), Tatsuo Matsumura (), Akiji Kobayashi (), Kôichi Hayashi (), Ryûtarô Gomi (), Nakajirô Tomita (), Kenzô Tanaka (), Shôtarô Hayashi (), Tetsurō Tamba (Hikokuro Omodaka)