Harakiri

Harakiri

Harakiri

Harakiri

Aging samurai Hanshiro Tsugumo arrives at the home of Kageyu Saito and asks to commit a ritual suicide on the property, which Saito thinks is a ploy to gain pity and a job. Saito tells Tsugumo of another samurai, Motome Chijiiwa, who threatened suicide as a stratagem, only to be forced to follow through on the task. When Tsugumo reveals that Chijiiwa was his son-in-law, the disclosure sets off a fierce conflict.

Harakiri Details

Title Harakiri
Air Date Sep 15, 1962
Runtime 135 Minutes
Genres Action, Drama, History
Cast Tatsuya Nakadai (Hanshiro Tsugumo), Rentarô Mikuni (Kageyu Saito), Shima Iwashita (Miho Tsugumo), Akira Ishihama (Motome Chijiiwa), Yoshio Inaba (Jinai Chijiiwa), Masao Mishima (Tango Inaba), Kei Satō (Masakazu), Ichirô Nakatani (Hayato Yazaki), Hisashi Igawa (Retainer), Tôru Takeuchi (Retainer), Tatsuo Matsumura (), Akiji Kobayashi (), Kôichi Hayashi (), Ryûtarô Gomi (), Nakajirô Tomita (), Kenzô Tanaka (), Shôtarô Hayashi (), Tetsurō Tamba (Hikokuro Omodaka)